Get Adobe Flash player

กิจกรรม "Videos"

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday518
mod_vvisit_counterYesterday914
mod_vvisit_counterThis week2023
mod_vvisit_counterLast week6125
mod_vvisit_counterThis month16137
mod_vvisit_counterLast month17884
mod_vvisit_counterAll days257766

Online Now: 20
Your IP: 54.166.80.147
,
Today: กุมภาพันธ์ 28, 2017

 

วิสัยทัศน์

     โพธาวัฒนาเสนี สร้างนักเรียนเป็นพลโลก มีความสามารถด้านวิชาการ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กีฬา และศิลปะ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ 

     1. ส่งเสริมระบบการบริหารและการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานสากล 

     2. พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ

     3. พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลาย 

     4. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านกีฬา และศิลปะ 

     5. พัฒนาหลักสูตรโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     6. ส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร

 

เป้าประสงค์

     นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ กล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างและสรุปองค์ความรู้ได้ มีค่านิยมพื้นฐาน มีคุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีความสามารถ ด้านวิชาการ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กีฬา ศิลปะ และใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารได้ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
            พระประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน       น้ำเงิน-เหลือง
 คำขวัญ       มีจริยธรรม เลิศล้ำปัญญา พลานามัยดี
คติธรรม      นตฺถิปญฺญา สมาอาภา
  ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา
   
       ต้นไม้ประจำโรงเรียนชงโค