Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม "Videos"

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday25
mod_vvisit_counterYesterday185
mod_vvisit_counterThis week25
mod_vvisit_counterLast week1151
mod_vvisit_counterThis month8543
mod_vvisit_counterLast month22721
mod_vvisit_counterAll days504656

Online Now: 4
Your IP: 54.80.87.250
,
Today: เมษายน 22, 2018

 5vichai 5Jilasak  5prapaporn  
นายวิชัย  วรพจน์มงคล นายจิระศักดิ์ ทุบจิ๋ว นางสาวประภาพร บุญลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วิทยฐานะ :ไม่มี
วุฒิ : ค.บ. สังคมศึกษา
วุฒิ : ค.บ.สังคมศึกษา,
        ศษ.ม.การบริหารศึกษา
วุฒิ : ค.บ.สังคมศึกษา
วันเดือนปีเกิด : 21 พ.ย. 2506 วันเดือนปีเกิด : 26 พ.ย. 2524 วันเดือนปีเกิด : 13 ก.ย. 2533
webpage : webpage : webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
 ผลงาน :  ผลงาน :  ผลงาน :
 5duangporn2  5wisawat  5sakkalin1
 นางดวงพร  อิ่มแสงจันทร์  นายวิศวัฒน์ วงศ์วัฑฒนกุล
นายศักรินทร์  ชื่นบุญมา
ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วิทยฐานะ : ไม่มี
วุฒิ : ศษ.บ. สังคมศึกษา
       ศษ.ม.การสอนสังคมศึกษา
วุฒิ : ค.บ. สังคมศึกษา
        ศศ.บ.ประวัติศาสตร์
วุฒิ : ค.บ. สังคมศึกษา
วันเดือนปีเกิด : 27 ม.ค. 2507 วันเดือนปีเกิด : 29 เม.ย. 2507 วันเดือนปีเกิด : 13 มี.ค. 2519
webpage : webpage : webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
 5nuchchanang1    5yada
 นางสาวนุชนาถ จูงใจ นางสาวปิยะมาศ  น้ำดอกไม้  นางสาวญาดา  ศรีอรุณ 
 ตำแหน่ง :ครู  ตำแหน่ง : ครู  ตำแหน่ง : ครู
 วิทยฐานะ : ไม่มี  วิทยฐานะ : ไม่มี  วิทยฐานะ : ไม่มี
 วุฒิ : ศษ.บ.สังคมศึกษา  วุฒิ :  ค.บ.สังคมศึกษา
 วุฒิ : อ.บ. สังคมศาสตร์การพัฒนา
         ค.ม. การสอนสังคมศึกษา
วันเดือนปีเกิด : 24 พ.ค. 2531 วันเดือนปีเกิด : 23 ต.ค. 2516 วันเดือนปีเกิด : 15 มี.ค. 2531
 webpage :  webpage :  webpage :
 e-mail :   e-mail :   e-mail : 
 ผลงาน :  ผลงาน :  ผลงาน :
     
 5nuntriya  5Chadaporn  5kannika
นางสาวนันทิยา เอี่ยนวิไล  นางสาวชญาพร มาเวหา  นางสาวกรรณิการ์ แตงเจริญ
ตำแหน่ง : ครู  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : ไม่มี  วิทยฐานะ : ไม่มี  วิทยฐานะ : ไม่มี
วุฒิ : ค.บ.สังคมศึกษา
       ค.ม. บริหารการศึกษา
 วุฒิ : ค.บ.สังคมศึกษา  วุฒิ : ค.บ.สังคมศึกษา
 วันเดือนปีเกิด : 19 พ.ค. 2528  วันเดือนปีเกิด : 2 มี.ค. 2532  วันเดือนปีเกิด : 4 ก.ย. 2531
webpage :  webpage :  webpage :
e-mail :    e-mail :   e-mail : 
ผลงาน :   ผลงาน :  ผลงาน :
 5Thitipon  5pisit  5watcharapon
นางสาวฐิตาพร ตรียินดี  นายพิสิฐ เลิศพันธ์  นายวัชร นาคทับ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : ไม่มี วิทยฐานะ : ไม่มี วิทยฐานะ : ไม่มี
วุฒิ : ศศ.บ. มนุษยวิทยา วุฒิ : ค.บ.สังคมศึกษา  วุฒิ : ค.บ.สังคมศึกษา
วันเดือนปีเกิด : 7 ม.ค. 2535 วันเดือนปีเกิด : 3 ก.พ. 2537 วันเดือนปีเกิด : 23 พ.ค. 2535
webpage : webpage : webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :