Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม "Videos"

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday185
mod_vvisit_counterThis week24
mod_vvisit_counterLast week1151
mod_vvisit_counterThis month8542
mod_vvisit_counterLast month22721
mod_vvisit_counterAll days504655

Online Now: 3
Your IP: 54.80.87.250
,
Today: เมษายน 22, 2018

 2putnee2 2Wannaporn1   2sununta
  นางสาวพัฒนี  มูลดี นางสาววรรณพร  ทองสมนึก นางสาวสุนันทา  เพ็งมี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ : ชำนาญการ วิทยฐานะ : ไม่มี
วุฒิ : วท.บ. คณิตศาสตร์
        กศ.ม. คณิตศาสตร์
วุฒิ : ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร์
       ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิ : วท.บ. คณิตศาสตร์
วันเดือนปีเกิด : 13 ก.พ 2511 วันเดือนปีเกิด : 02 พ.ค. 2526 วันเดือนปีเกิด : 10 มิ.ย. 2526
webpage : webpage: webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
4supsporn1  2chantron1  2suwit2
นางสาวสุภาพร แซ่เจ็ง   นางสาวจันทร  กิจโพธิญาณ   นายสุวิทย์  สมหลักชัย  
 ตำแหน่ง :ครู  ตำแหน่ง : ครู  ตำแหน่ง : ครู
 วิทยฐานะ : ไม่มี
 วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ 
 วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์   วุฒิ : กศ.บ. คณิตศาสตร์   วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์  
วันเดือนปีเกิด : 01 ม.ค. 2534 วันเดือนปีเกิด : 16 ก.พ. 2502 วันเดือนปีเกิด : 06 ก.พ. 2514
 webpage : webpage :  webpage :
 e-mail :   e-mail :   e-mail : 
 ผลงาน :  ผลงาน :  ผลงาน :
 2rotchagorn  2preecha1  2pramot2
 นางสาวรสชกร  บุบผาคำ   นายปรีชา  กุลพิพัฒน์สัจจะ นายปราโมทย์  เพ็งเลา
 ตำแหน่ง : ครู  ตำแหน่ง : ครู  ตำแหน่ง : ครู
 วิทยฐานะ : ชำนาญการ  วิทยฐานะ : ชำนาญการ  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิ : วท.บ. คณิตศาสตร์
        กศ.ม. วัดผลการศึกษา 
 วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์   วุฒิ :  ค.บ.(คณิตศาสตร์) 
วันเดือนปีเกิด : 12 พ.ค. 2518 วันเดือนปีเกิด : 19 ก.ย. 2507 วันเดือนปีเกิด : 24 เม.ย 2511
 webpage :  webpage :  webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
2thanpisit 2sipim  2Phaweesuda
นายธัญพิสิษฐ์  แก้วปากเปาะ  นางสาวศศิพิมพ์  ใจศรี  นางสาวปวีณ์สุดา  ฟักเขียว
 ตำแหน่ง : ครูผู้ชวย
 ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 วิทยฐานะ : ไม่มี
 วิทยฐานะ : ไม่มี  วิทยฐานะ : ไม่มี
 วุฒิ : ศษ.บ. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 วุฒิ : กศ.บ. คณิตศาสตร์   วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์ 
 webpage : 28 ธ.ค. 2530
 webpage : 16 ต.ค. 2535  webpage : 15 ก.ค. 2529
 e-mail :   e-mail :   e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
 2pitsanu  2Neum  2porwarit2
นายพิษณุ ยงดี  นายหนุ่ม โพธิ  นายปวริศ นันทรัตน์กุล
ตำแหน่ง : ครู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วิทยฐานะ : ไม่มี วิทยฐานะ : 
วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์
       ศษ.ม.บริหารการศึกษา
วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิ : ศษ.บ.การสอนคณิตศาสตร์
        วท.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา

วันเดือนปีเกิด : 10 ม.ค 2529

วันเดือนปีเกิด : 7 พ.ย. 2534

วันเดือนปีเกิด : 31 ธ.ค. 2531

webpage: webpage : webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
  4suphattra1  
นางสาวโสรยา วรเลธ นางสาวสุพัตรา อ่างทอง  
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์  
วิทยฐานะ : ไม่มี วิทยฐานะ : ไม่มี  
วุฒิ : ค.บ. คณิตศาสตร์ วุฒิ : วท.บ คณิตศาสตร์   

วันเดือนปีเกิด : 13 ก.พ. 2533

วันเดือนปีเกิด : 08 ม.ค 2536

 
webpage: webpage :  
e-mail :  e-mail :   
ผลงาน : ผลงาน :