บุคลาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday113
mod_vvisit_counterYesterday133
mod_vvisit_counterThis week682
mod_vvisit_counterLast week836
mod_vvisit_counterThis month495
mod_vvisit_counterLast month3394
mod_vvisit_counterAll days752010

Online Now: 1
Your IP: 61.7.166.33
Today: มีนาคม 04, 2021

 

 

วิสัยทัศน์
     โพธาวัฒนาเสนี วิชาการดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ
   1. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถด้านวิชาการ
   2. ส่งเสริมปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
   4. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
   5. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
   6. ส่งเสริมครูและนักเรียนให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต
   7. ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล

 

เป้าหมาย
   1. นักเรียนมีความสามารถด้านวิชาการ และมีความสามารถเฉพาะทางเหมาะสมตามศักยภาพของตน
   2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
   3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
   4. โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างคุ้มค่า
   5. ชุมชนและองค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและโรงเรียน
   6. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
   7. โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างหลากหลาย
   8. ครูและนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต
   9. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

 

 
            พระประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน       น้ำเงิน-เหลือง
 คำขวัญ       มีจริยธรรม เลิศล้ำปัญญา พลานามัยดี
คติธรรม      นตฺถิปญฺญา สมาอาภา
  ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา
   
       ต้นไม้ประจำโรงเรียนชงโค